Detachering zorgt voor de juiste man op de juiste plaats

Wat is detachering?

Detachering is het uitlenen van werknemers aan een derde partij.

Een detacheringsbedrijf verschilt van een uitzendbureau daarin dat een detacheerder alleen maar mensen in eigen dienst heeft. Een uitzendbureau heeft zowel mensen in dienst als mensen die tijdelijk worden uitgezonden.

Externe resources inhuren is voor veel bedrijven en organisaties een noodzakelijk kwaad geworden. Bij ontslag blijven interne medewerkers een aanmerkelijke en vaak langdurige kostenpost. Inhuren is daarom een dure, maar veilige oplossing. Een oplossing die ‘de juiste man, op de juiste plaats’ binnen bereik kan brengen.

Het werven van vaste krachten brengt ook hoge kosten met zich mee. En er bestaat een reële kans dat de persoon die wordt aangenomen toch niet aan alle wensen van de werkgever voldoet als hij eenmaal in dienst is. Het voordeel van het inhuren van externen is dat je snel, eenvoudig en zonder moeizame onderhandelingen en procedures, iemand anders kunt inhuren als de persoon toch niet naar wens functioneert om welke reden dan ook. Daarnaast is er voorafgaand aan een project vaak nog niet duidelijk hoelang het hele traject gaat duren. Een externe kun je inhuren voor de duur van het project en daardoor zit je niet langer dan nodig aan een werknemer ‘vast’. Dit brengt namelijk ook de nodige kosten met zich mee.’

Maar wat zijn de voordelen van outsourcen?

Er zijn verschillende redenen waarom bedrijven outsourcing overwegen:
– er is een gebrek aan vaardigheden of capabele mensen binnen het bedrijf
– er is een tekort aan interne middelen
– de kennis is er niet om het proces of project te managen
–  …

Binnen elk project of binnen elk bedrijf moet outsourcing afzonderlijk bekeken worden.

Voordelen van outsourcen

Outsourcing is een krachtig bedrijfsmiddel waarvan wereldwijd door miljoenen ondernemingen gebruik wordt gemaakt. Wij sommen ze voor je op:

Kostenbesparing

Verlaging van de kosten is altijd het belangrijkste voordeel van outsourcing geweest. Directe besparingen worden bereikt door bijvoorbeeld het verschil in salarissen en secundaire voorwaarden. Indirecte besparingen zijn vaak mogelijk doordat het bedrijf zich opnieuw kan richten op zijn kernactiviteit en secundaire processen kan uitbesteden aan een gespecialiseerde dienstverlener.

Expertise

Via outsourcing krijgt u toegang tot expertise die u binnen uw bedrijf misschien niet hebt. In plaats van zelf een afdeling voor creatief ontwerp op te zetten, kunt u bijvoorbeeld het webdesign en de ontwikkeling van marketingmateriaal uitbesteden aan gespecialiseerde Freelancers.

Beschikbaarheid

In bepaalde sectoren kan het heel lastig zijn om mensen te vinden die de juiste vaardigheden hebben en bij u in dienst willen treden. Een goed voorbeeld is de ICT-sector. Maar weinig kleine bedrijven slagen erin ervaren .NET-ontwikkelaars te vinden en in dienst te nemen. Outsourcing biedt hier een uitkomst, omdat een bedrijf snel en tegen een betaalbare prijs over hoogwaardige expertise kan beschikken.

Flexibel capaciteitsbeheer

Door te outsourcen kunt u uw capaciteit en bezetting beter beheren. Het inhuren van personeel wordt overgelaten aan een externe dienstverlener met wie u afspraken maakt over kwantitatieve en kwalitatieve resultaten, aantallen uren en/of andere verplichtingen.

Extra benutting van tijdzones

Bij inschakeling van externe dienstverleners kunt u uw voordeel doen met andere tijdzones dan die van uw eigen bedrijf. In offshoring-locaties als de Filippijnen zijn mensen bereid ook buiten de reguliere kantooruren te werken. Een 24/7/365-activiteit is offshore meestal eenvoudiger op te zetten.

Belangrijk is wel : Onthoud dat je de contacten met de dienstverlener moet onderhouden zodat je niet alle controle over het bedrijfsproces verliest.

Het werven van vaste krachten brengt ook hoge kosten met zich mee. En er bestaat een reële kans dat de persoon die wordt aangenomen toch niet aan alle wensen van de werkgever voldoet als hij eenmaal in dienst is. Het voordeel van het inhuren van externen is dat je snel, eenvoudig en zonder moeizame onderhandelingen en procedures, iemand anders kunt inhuren als de persoon toch niet naar wens functioneert om welke reden dan ook. Daarnaast is er voorafgaand aan een project vaak nog niet duidelijk hoelang het hele traject gaat duren. Een externe kun je inhuren voor de duur van het project en daardoor zit je niet langer dan nodig aan een werknemer ‘vast’. Dit brengt namelijk ook de nodige kosten met zich mee.’
Ook Denis Bierling, managing consultant bij ict-dienstverlener Pink Elephant, denkt dat het inhuren van externen via ict-dienstverleners niet per se duurder hoeft uit te vallen: ‘Tenzij je voor een project een hele bezetting inhuurt’, zegt hij. Volgens hem maakt een flexibele schil aan externe medewerkers een organisatie juist wendbaarder en is dat weer gunstig voor de kosten. ‘Mensen vergeten dat de inhuurprijs misschien hoger is dan de kostprijs van een eigen medewerker, maar dat in die prijs veel zaken zitten die je bij een eigen medewerker nog bij de kostprijs zou moeten optellen. Dit zijn bijvoorbeeld vakantiedagen, ziektedagen, cursuskosten en managementbegeleiding. Als deze ‘verborgen kosten’ bij de kostprijs van een eigen medewerker worden opgeteld, is het verschil in kostprijs en inhuurprijs van een externe veel kleiner. Daarnaast hebben externen vaak recentere opleidingen, cursussen en certificaten, gebaseerd op de laatste ontwikkelingen in de markt, omdat dit hun verkoop bevordert.’
Bosman concludeert: ‘Als je dus voor de keuze staat om een interne medewerker te werven of een externe medewerker in te huren, moet je wel appels met appels vergelijken.’ Volgens hem zien organisaties dan vanzelf dat een externe medewerker niet per definitie duurder is. Als een bedrijf bewust omgaat met het inhuren van externen, is het volgens Bosman zeker mogelijk dat het hier uiteindelijk minder geld aan kwijt is dan het aannemen van een vaste medewerker.

Flexibiliteit

Volgens de meeste ondervraagde Computable-experts moeten organisaties zich echter niet blindstaren op de kosten. Flexibiliteit van de inzet van medewerkers, kwaliteit en continuïteit in de dienstverlening zijn veel belangrijkere factoren die bepalen of het inhuren van externe ict’ers de moeite waard is.
Marcel van der Meer, managing ict recruiter bij Klikwork ICT Recruitment: ‘Het inhuren van externen via dienstverleners is over het algemeen duurder dan het inhuren van zzp’ers. De belangrijkste oorzaak daarvoor is overhead. Maar de vraag waarom je externen inhuurt en wat je van externen verlangt, is eigenlijk veel belangrijker. Is een lagere prijs belangrijk of continuïteit en zekerheid over bijvoorbeeld aansprakelijkheid? Continuïteit kunnen zzp’ers vaak niet bieden. Een interessanter project, hoger uurtarief of ziekte zijn veel gehoorde verstorende factoren in de continuïteit. Dit geeft verstoring in de dienstverlening of het project en je specifieke kennis is in één klap verdwenen.’
Belangrijk is ook de relatie tussen opdrachtgever en de ict-dienstverlener, vindt Sadako Huitema, manager interim solutions & recruitment bij G-Nius. ‘Als er sprake is van een ‘partner’ die de benodigde resources levert op basis van vakinhoudelijke kennis, branchekennis en kennis van de opdrachtgever en daarnaast werkt met transparante voorwaarden, kan deze ict-dienstverlener een duidelijke meerwaarde hebben.’ De opdrachtgever heeft dan inzicht in de opbouw van de uurtarieven, marges en eventuele keteninhuur met bijbehorende aansprakelijkheid. Daarnaast krijgt hij volgens Huitema een goede selectie van gekwalificeerde kandidaten die hij kan interviewen.

Externenbeleid

‘Op het eerste gezicht is een externe ict’er duurder. Er zijn echter veel goede redenen om externen in te huren via ict-dienstverleners’, vindt ook André van Dalen, delivery director bij dienstverlener Amis Services. De meest basale reden is volgens hem flexibiliteit in capaciteit: op het juiste moment het juiste aantal mensen beschikbaar hebben om een opdracht uit te kunnen voeren. Van Dalen: ‘Een andere veel voorkomende reden is kwaliteit. Een externe stelt competenties, kennis en ervaring ter beschikking die in de eigen organisatie niet of in onvoldoende mate aanwezig zijn. Hierbij is het dus belangrijk gebruik te maken van extern opgedane kennis en ervaring. Dit is voordeliger dan zelf te investeren in R&D-projecten.’
Bovendien kunnen bedrijfsleven en overheid zelf ook iets doen aan het drukken van de kosten wanneer zij besluiten extern ict’ers in te huren. Dat kan bijvoorbeeld door een bewust externenbeleid, waarbij tijd gestoken wordt in het vinden van de juiste persoon voor een bepaald project. Want ook al lijkt het alsof dit meer kosten met zich meebrengt, volgens Peter Ambagtsheer van Mentaspex kan dit juist leiden tot lagere kosten. ‘Vooral onder ict’ers merk je veel wrevel over de keuze van grote organisaties om met een beperkt aantal intermediairs zaken te doen. Dat is gemakzucht van de inkopers, vaak overheden’, zegt hij. Ambagtsheer vindt dan ook dat organisaties hun inkopers zouden moeten aansporen tot veel meer ijver om zo overbodige ‘lagen’ uit het inkoopmodel weg te snijden. Ook dan kunnen grote besparingen worden bereikt.
Ook voorkomt een bewust externenbeleid volgens hem dat de kwaliteit van de extern ingehuurde persoon te wensen overlaat. ‘Bij vaste inhuur wordt er kritischer gekeken naar kwaliteit dan bij externe inhuur. Bij flexibele inhuur geldt al snel dat een check zoals een degelijke assessment te omslachtig of te duur wordt gevonden. Dat geldt vooral voor overheden.’ Toch is dat volgens Ambagtsheer niet slim. ‘Vaak blijven ingehuurde mensen langer dan in eerste instantie verwacht en juist continuïteit kan kostenverlagend werken. Lang niet altijd durft men het bovendien aan om mensen op prestaties aan te spreken. De nadruk leggen op kwaliteit is daarom veel verstandiger. Dat is zeker van toepassing als externe ict’ers worden ingehuurd voor sleutelposities zoals projectleider, projectmanager, interimmer of senior consultant.